>
Nieuws
>
Mkb’ers en studenten helpen elkaar met digitalisering

Mkb’ers en studenten helpen elkaar met digitalisering

Aan het woord: Quido Schaafsma, bestuurslid ondernemersvereniging BV Hilversum en eigenaar van ActivFinance en Mascha Smulders, projectleider van SPOT035 en van Leven Lang Ontwikkelen van de HvA-Hilversum.

Kleinere bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek zijn vaak zo druk met hun dagelijkse bedrijfsvoering dat ze geen tijd kunnen maken voor grotere veranderingen, zoals digitalisering. SPOT035’ gaat als een MKB-werkplaats voor digitalisering ondernemers en studenten uit hbo en mbo van elkaar laten profiteren. En werken met frontrunners. Op een inspirerende plek, Mediapark Hilversum.

Quido Schaafsma: “Deze regio is een heel creatieve regio, met de focus op media en entertainment. Daar spelen meerdere transformaties. Bedrijven hebben te maken met veranderend gedrag van consumenten, nieuwe platforms en verdienmodellen. Ook zijn er uiteraard technologische ontwikkelingen die interessant zijn. Daar spelen mediabedrijven op in. Niet alle mkb-bedrijven zijn echter in staat om daarin succesvol te zijn.”

Mascha Smulders: “Als kennisinstelling zien we het niet alleen als onze taak om mensen op te leiden, maar ook om onze kennis in te zetten in de maatschappij, zodat mensen toegerust worden om aan het werk te blijven. SPOT035 moet zowel een digitale als fysieke plek zijn waar bedrijven naartoe kunnen om volgende stappen in hun ontwikkeling te zetten.”

 

SPOT035 wil het ondernemers vooral gemakkelijker maken om met digitalisering aan de slag te gaan.

 

Schaafsma: “Het ontbreekt mkb’ers vaak aan tijd en kennis om gestructureerd aan digitale vraagstukken binnen een onderneming te werken. Zonde, want de meesten zijn zich bewust van nut en noodzaak. Het is voor hen vaak een zoektocht naar waar ze moeten zijn, en dat kost tijd en energie. Daarom gaan we een laagdrempelig platform ontwikkelen, met zó’n enorme aantrekkingskracht dat bedrijven denken: ‘We moeten bij SPOT03’ zijn, want daar kunnen ze mij helpen met wat ik nodig heb’.”

Smulders: “Vervolgens is het belangrijk deze mkb’er te koppelen aan zogenaamde digital frontrunners. Hoe verbinden we een startup, een ervaren IT-bedrijf of een mbo- of hbo-student op een goede manier aan een mkb-bedrijf? Daar gaan wij voor zorgen.”

Schaafsma: “Dat dit gebeurt is heel belangrijk. Want door nog meer te investeren in digitalisering en automatisering groeien ondernemingen. Niet zaligmakend, maar economische groei is wel belangrijk voor een sterke regio met een hoog voorzieningenniveau.”

 

Het programma start met een intakegesprek: wat heeft de ondernemer nodig? En daar blijft het niet bij.

 

Smulders: “Vervolgens kijken we welke partijen deze ondernemer kunnen helpen en maken we een voorstel, inclusief planning en zetten we de kosten op een rijtje. Vanuit SPOT035 is er begeleiding bij de implementatie en het opleiden van mensen. Uiteindelijk willen we na realisatie van al die plannen die kennis delen met het netwerk en dat verder laten groeien.”

Schaafsma: “Momenteel zijn we druk bezig met het vormgeven van de kopgroep. Met hen onderzoeken we wat een werkbare situatie is in de praktijk. Wat voor intake kiezen we? Wanneer kiezen we voor hbo- of mbo-studenten en wanneer voor een succesvol digitaal bureau uit de regio om ondernemers verder op weg te helpen? Dat soort zaken moet nog uitgewerkt worden.”

 

SPOT 035 wordt gehuisvest bij de HvA op het Mediapark. Van daaruit bouwen de dealpartners SPOT035 in fases op.

 

Smulders: “Eerst inventariseren we welke vragen er bij mkb’ers leven. Vervolgens moeten we ze ook nog overtuigen hier tijd en energie in te steken. Dat wordt nog wel een uitdaging.”

Schaafsma: “Mkb’ers zijn vaak wat eigenwijze en drukke mensen. Het is dus belangrijk dat het programma volledig aansluit bij wat zij nodig hebben. De kwaliteit van de kennis en het netwerk gaat het verschil maken. We moeten mensen echt het gevoel geven dat zij bij ons worden geholpen met toepasbare kennis én een concreet stappenplan. Let wel: van ondernemers vragen we vervolgens ook iets terug: ‘Als jij deze reis met ons gemaakt hebt, verwachten wij dat jij ondernemers aandraagt die jij dit ook gunt’.”

 

SPOT 035 is bedoeld als duurzaam initiatief. Over drie jaar moet het zo krachtig zijn dat het ook zonder subsidie kan bestaan.

 

Schaafsma: “Ik wil concrete resultaten zien, gekoppeld aan economische prestatie-indicatoren: wat is het aantal mkb’ers dat door de digitale wasstraat gaat, de omzettoename of hoe is de klanttevredenheid? Maar ik denk ook aan een soort Google-review, waardoor het platform stijgt in bekendheid en waardering. Dit programma moet naar een vier- of vijfsterren-rating toe. Ik hoop dat er vanuit elk ondernemersgebied een local hero met kennis en ervaring in de kopgroep zit, die door de wasstraat is gegaan en zijn positieve ervaringen deelt. Als een bekende ondernemer dat doet, is dat van enorme toegevoegde waarde.”

Smulders: “Succesvolle voorbeelden zijn broodnodig. Ik geloof sterk in een concreet plan en persoonlijke contacten. Als je een paar ondernemers écht kunt helpen, dan werkt dat als een olievlek en sluiten steeds meer mkb’ers aan. Je bouwt dan een krachtig netwerk op.”

 

Uiteindelijk moeten de samenwerking tussen alle partners en de nieuwe verbindingen het verschil gaan maken.

 

Smulders: “De HvA heeft bij SPOT 035 de lead, omdat deze instelling veel ervaring heeft met het coördineren van omscholings- en opleidingstrajecten.Bovendien is het een van de manieren waarop wij onze doelstelling, het helpen van bedrijven en professionals met transformatie- en kwalificatievraagstukken, ook echt in de praktijk kunnen brengen.”

Schaafsma: “Maar alléén de HvA, de ondernemersvereniging of de gemeente gaat het verschil niet maken. We maken gebruik van de kracht van de samenwerking. Studenten hebben vaak meer kennis van een digitaliseringsoplossing dan een ondernemer. En wat is er nu mooier als zij deze kennis inbrengen en dat ondernemingen studenten helpen bij het oefenen in de beroepspraktijk? We gaan verbindingen leggen die er nu nog niet zijn.”

Smulders: ”Over een jaar moet iedere mkb’er in deze regio die iets met digitalisering wil, weten dat hij bij SPOT 035 moet zijn.”